Mezinárodní spolupráce

V Konici se uskuteční mezinárodní turnaj za podpory

Program: Interreg V-A Česká republika – Polsko

Fond mikroprojektů

Název mikroprojektu: Sport nás spojuje

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/00031999

 

Realizátor projektu: Tělocvičná jednota Sokol Konice

Hlavní partner projektu: MIEJSKI KLUB SPORTOWY W GOGOLINIE

 

Mikroprojekt je realizován z prostředků EU.

 

Obsah projektu (stručný popis projektu)

Projekt je zaměřen na podporu integrace a spolupráce komunit přeshraničních regionů – dětí a mládeže v oblasti sportu a volnočasových aktivit. V rámci projektu bude uskutečněno společné sportovní setkání pro děti a mládež z česko-polského pohraničí, vytvoření souvisejících propagačních předmětů a materiálů.

 

Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje integrace, vznik sociálních kontaktů a spolupráce členů komunit přeshraničních regionů, v zaměření na děti a mládež díky realizaci společného sportovního setkání a aktivit.

 

Projekt využívá potenciál přeshraniční spolupráce a společné realizace projektu v zaměření na sport a volnočasové aktivity děti a mládeže v regionech česko-polského pohraničí, zejména okres Prostějov, okres Přerov a okres Olomouc na českém území, a okres Opole, Nysa a Krapkowice na polského území. Společné sportovní setkání bude uskutečněno v městě Konice (Olomoucký kraj).

Vedoucím partnerem projektu je Tělocvičná jednota Sokol Konice.