Základní informace o stadionu

Stadion s umělým povrchem ve sportovním areálu Pod Kučerákem byl dokončen v roce 2008.

Generálním dodavatelel a dodavatelem povrchu byla firma EKKL a.s., Altýře 582, Kroměříž

Typ povrchu je Lesmo 62 - umělý trávník III. generace

Hřiště má rozměry 100 x 60 m a lze na něm hrát soutěže do výše ČFl resp. MSFL včetně.

V současné době má hřiště vydaný platný certifikát do února 2021.