Dokumenty ke stažení

Klubová dokumentace

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Konice si tímto dovoluje pozvat všechny své členy na řádnou valnou hromadu TJ Sokol Konice, která

se bude konat v pátek dne 25. března 2022 v 17,00 hod. v prostorách Litovel Klasik Restaurant Konice, Sportovní 205, 798 52 Konice.

Program :

1. Zahájení

2. Volby komisí, zapisovatele

3. Zpráva mandátové komise

4. Zpráva o činnosti za rok 2021

5. Zpráva o hospodaření za rok 2021

6. Volby orgánů TJ Sokol Konice

7) Výhled činnosti na příští období

8) Návrh usnesení

9) Diskuse

10) Schválení usnesení

11) Závěr

V průběhu jednání Valné hromady bude podáváno občerstvení

 

Účast všech členů je nutná !!!!!!

 

V Konici 9. března 2022

                                                                                               Mgr. Ladislav Bílý v.r.

                                                                                               starosta TJ Sokol Konice

 

Vyvěšeno : 9. března 2022

Důležité odkazy